No title... No title... No title...





Đăng nhập
Tập huấn khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

       Trong ba ngày (từ 01/4 đến 03/4/2018) tại huyện Đồng Văn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng GD&ĐT huyện Đồng Văn, tổ chức tập huấn khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2018 cho các đơn vị được lựa chọn khảo sát tại huyện Đồng Văn.

      Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này. Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan quản lí và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ giáo dục công.

     Đối tượng tham gia khảo sát gồm có cha mẹ học sinh và học sinh của các bậc học. Cụ thể: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS đối tượng khảo sát là cha mẹ học sinh.  Giáo dục THPT đối tượng khảo sát là cha mẹ học sinh và học sinh; giáo dục thường xuyên, giáo dục ĐH (trường CĐSP) đối tượng khảo sát là  học viên, sinh viên sinh viên.

Theo đề án của bộ GD&ĐT, quá trình chọn trường khảo sát được thực hiện theo 3 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1. Chọn huyện/thành phố

Để đảm bảo tính đại diện, tỉnh Hà Giang chọn 03 đơn vị huyện/thành phố thuộc 03 nhóm: Nhóm phát triển, nhóm trung bình và nhóm kém phát triển (Thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê, huyện Đồng Văn).

Giai đoạn 2. Chọn trường khảo sát

Đối với các trường THPT và TTGDTX: Mỗi huyện/ thành phố đã chọn ở giai đoạn 1 chọn 01 trường theo phương pháp chọn ngẫu nhiên để tham gia khảo sát (Thành phố: trường THPT Lê Hồng Phong, TTGDTX-HN tỉnh; Bắc Mê: trường THPT Bắc Mê, TTGDNN-GDTX Bắc Mê; Đồng Văn: trường THPT Đồng Văn, TTGDNN-GDTX Đồng Văn).

Đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS. Trong mỗi huyện, thành phố đã chọn được ở giai đoạn 1 chọn ngẫu nhiên các trường khảo sát theo mỗi ngành, cấp học. Mỗi ngành, cấp học chọn 01 trường ( thành phố: trường THCS Minh Khai, trường tiểu học Quang Trung, trường mầm non Hoa Sen; Huyện Bắc Mê: trường THCS Yên Phú, trường tiểu học Trần Quốc Toản, trường mầm non Hoa Sen; huyện Đồng Văn: trường THCS Đồng Văn, trường tiểu học Đồng Văn A, trường mầm non Liên Cơ; bậc đại học, cao đẳng: trường CĐSP Hà Giang 

Sau khi đã chọn được các trường cần khảo sát sẽ thực hiện việc chọn học sinh (đối với THPT, GDTX và TCCN) và PHHS (đối với giáo dục MN, TH, THCS và THPT) để khảo sát. Việc chọn học sinh và PHHS để khảo sát được tiến hành theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.

          Các trường thực hiện khảo sát trong tháng 4,5 năm 2018, tổng hợp kết quả báo cáo bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2018.

 

            Phạm Văn Phải - Sở Giáo dục và Đào tạo


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image